Lună: octombrie 2021

Anunț angajare îngrijitor clădiri

Anunț angajare îngrijitor clădiri

Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a prezentei procedurii operaţionale de monitorizare şi informare asupra evenimentelor, fenomenului de violenţă, bullying, accidentelor din şcoli, elaborată de inspectoratul şcolar.