Precizări acordare burselor semestrul 2

Precizări acordare burse școlare în semestrul II

• În anul şcolar 2021-2022 se acordă următoarele burse: BURSĂ SOCIALĂ, BURSĂ DE STUDIU, BURSĂ DE MERIT ŞI BURSĂ DE PERFORMANŢĂ, pe baza criteriilor generale de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat;