anunt admitere angleza intensiv

ANUNȚ PRIVIND PROBA DE ADMITERE ÎN CLS. a V-a, INTENSIV ENGLEZĂ, AN ȘCOLAR 2021-2022

Calendarul organizării și desfășurării testului de competențe lingvistice este următorul:
- 10 mai-11 iunie, înscrierea candidaților;
- 1 iulie, 2021, începând cu ora 10, susținerea probei scrise – test de competențe lingvistice, cu durata de 50 de minute;
- 5-7 iulie, comunicarea rezultatelor evaluării.
Precizări suplimentare:
Numărul de locuri aprobate este 20. Testul de aptitudini implică, în anul școlar curent, o probă scrisă, la limba engleză, susținută fizic, cu durata de 50 de minute, cu respectarea măsurilor anti-Covid. Candidații înscriși până la 11 iunie vor fi în săli până la 9,30, având asupra lor un act de identitate (în corpul vechi al școlii).
Conţinuturile evaluate vor fi cele prevăzute de programa şcolară de clasa a IV-a, pentru disciplina limba engleză, programă aprobată prin Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014. Proba scrisă vizează evaluarea competenţei de producere, precum şi stăpânirea vocabularului şi a structurilor gramaticale.
Conţinuturile tematice evaluabile sunt următoarele:
– Casa și familia
– Obiceiuri în familie
– Feluri de mâncare
– Ocupații
– Pasiuni
– Vacanța
– Zile, luni, anotimpuri
– Vremea
– Momentele zilei
– Comunitatea – orașul/ satul.
Funcţiile comunicative vizate sunt următoarele:
– descrierea simplă (de obiecte, a locuinței etc.),
– relatarea la prezent,
– prezentare de activități generale/ obișnuite,
– inițierea și menținerea unui schimb verbal,
– executarea unor indicații de orientare,
– completarea de formulare.
Elementele de construcţie a comunicării vizate pentru testare sunt următoarele:
a) Substantivul - numărul singular/ plural,
b) Numeralul cardinal (1 – 20),
c) Adjectivul demonstrativ (singular şi plural), posesiv (singular şi plural),
d) Verbul - timpul prezent continuu (afirmativ, negativ, interogativ); timpul prezent simplu (afirmativ, negativ, interogativ),
e) Verbe modale- can, must,
f) Prepoziţia de loc (between, over, across, above, at, in, on).
MULT SUCCES!