Proiectul Educațional „Elevii au Talent”

PROIECTUL  EDUCAŢIONAL – ELEVII  AU  TALENT

ORGANIZATOR, Prof. PRUTEANU  COSTACHE

COORDONATORI  PROIECT: Prof. PRUTEANU COSTACHE Prof. ENEA GINA

MOTTO:
,,Muzica este limba universală a omenirii, prin care sentimentele omeneşti pot fi comunicate, în acelaşi mod, în toate inimile.” (Franz Liszt)

Argument:

Muzica,  una dintre cele 7 arte, are nobila menire de a-l face pe ascultătorul ei mai bun, mai frumos, mai vesel şi mai fericit. Având o extraordinară diversitate de forme şi genuri, muzica este un tezaur infinit şi de nepreţuit de culoare şi bogăţii armonice.

De mic copil, orice om ascultă muzică şi o interpretează, pentru că muzica este legătura de chei fermecate, cu care se deschid uşile universului sufletesc. Şcoala este factorul care, acordând atenţia cuvenită educaţiei estetice, contribuie mult la conturarea personalităţii umane, la formarea şi cultivarea gustului faţă de frumos.

Muzica este arta stărilor afective, a sentimentelor care îl fac pe copil să vibreze în faţa problemelor vieţii şi a unor manifestări morale. Are valenţe cognitive, raţionale, educative.

Scop: Depistarea copiilor cu aptitudini muzicale si pentru dans si atragerea elevilor în activităţi extraşcolare cultural-muzicale.

Obiective :

  • Îmbogăţirea experienţei copiilor prin participarea lor directă la diferite activităţi cultural-educative si dezvoltarea interesului pentru competitie;
  • Stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor copiilor prin activităţi muzicale si de dans;
  • Utilizarea resurselor aptitudinale ale copiilor pentru îmbunătăţirea imaginii şi stimei de sine, cu implicaţii în îmbunătăţirea performanţei şcolare;
  • Dezvoltarea gustului estetic pentru muzica de valoare de diverse genuri muzicale si de dans;
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi exprimare artistică, a gustului estetic şi artistic al elevilor participanţi.

Echipa de proiect,

Prof. Pralia Doru
Prof. Curteanu Codruta
Prof. Mareș Anca P
Prof. Tataru Monica
Prof. Lupu Adriana
Prof. Ciubotaru Costică
Prof. Alupei Ionica
Prof. Ichim Daniela
Prof. Condrea Cristina
Prof. Păduraru Elena
Prof. Constantin Semidia