Incluziune sociala prin servicii integrate la nivel comunitar

  Diplome pentru elevii participanți la activități - 2017 

Proiectul UNICEF de microgranturi, dedicat școlilor, s-a desfășurat și în anul școlar 2017-2018, în cadrul instituției noastre, printr-o serie de activități, adresându-se, cu predilecție, elevilor cu risc de abandon școlar și celor din medii sociale de favorizate, sub titlul ,,Împreună, pentru Enescu!"

Elevii din aceste grupuri-țintă necesită implicarea  în  activitățile susținute prin programul de microgranturi, astfel:

  • Activități care au ca țintă satisfacerea nevoii de educație, de dezvoltare, de informare, de participare și de integrare în grup, în viața socială și în mediul școlar.
  • Activități prin care să se încurajeze și să se promoveze implicarea părinților, în calitate de parteneri în educarea copiilor, precum și în asumarea unui rol activ, constructiv, în dezvoltarea competențelor și abilităților educative.
  • Activități prin care să se vizeze dezvoltarea unei culturi democratice, prin implicarea elevilor în luarea deciziilor, prin informare și responsabilizare.

Aceste nevoi ale celor cca. 120 de elevi din grupul-țintă au fost identificate în urma statisticilor realizate în anul școlar curent și anterior, a aplicării unor chestionare, în cadrul lectoratelor și a ședințelor cu părinții, a comunicării instituționale și a rapoartelor transmise către și de către instituții precum U.A.T. Moinești – Direcția de Asistență Socială și Inspectoratul Școlar Județean Bacău. 

Activitățile propuse în cadrul micrograntului nu izolează elevii din grupul-țintă de ceilalți elevi, de comunitatea școlară, în general, ci pun accentul pe colaborare, dialog,  integrare și munca în echipă. De asemenea, considerăm că organizarea acestora în context școlar atribuie instituției noastre un rol activ în comunitate, prin acestea elevii beneficiind nu doar de o educație formală, ci holistică, prin care ei să ajungă la manifestarea unui comportament empatic cultural și intercultural, la dezvoltarea inteligenței emoționale și a profilului unui viitor cetățean implicat, critic și pe deplin conștient de nevoile comunității. 

Astfel, până în luna iunie, 2018, avem în vedere: realizarea paginii de internet a școlii, care să includă atât informații, imagini, filmări asupra activității curriculare, cât și extracurriculare – UNICEF ș.a.; o excursie pentru 20 de elevi de clasă pregătitoare, până la cls. a VI-a,  dintre cei cu risc de abandon școlar, orfani, de etnie romă, cu un comportament agresiv, din familii cu venituri mici ori care s-au înscris, constant, ca voluntari, în activitățile extracurriculare ale școlii și care constituie un model comportamental; un spectacol care să aducă laolaltă elevi talentați, cu dificultăți de comunicare, comportamentale și de integrare sau de etnie rromă, dar și părinți dispuși să se implice în producerea acestuia; editarea numărului 2 al revistei școlii, ,,Împreună, pentru Enescu!"; un picnic care să creeze un context nonformal, favorabil relaționării, dialogului și înțelegerii.

     Prin susținerea acestor activități, ne propunem următoarele:

  • Scăderea numărului de absențe cu cel puțin 5%, față de anul școlar anterior, în cazul elevilor implicați în activitățile acestui program;
  • Diminuarea cu cel puțin 10% a notelor scăzute la purtare sub 9, din cauza absențelor, pentru elevii vizați;
  • Creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor direcți ai educației – elevii, precum și a celor indirecți – în acest caz, părinții asociați proiectului, fapt reflectat în aprecierile comparative din chestionarele aplicate la începutul și la finalul activităților, precum și a celor de la începutul și finalul anului școlar;
  • Limitarea violenței, în toate aspectele sale, în mediul școlar, fapt reflectat și în scăderea situațiilor de acest gen, reclamate de elevi, părinți și profesori, precum și a notelor scăzute la purtare, din acest motiv, cu 10%, față de anul școlar anterior.

          Toate acestea sperăm să aducă dezvoltarea capacităților interpersonale, valorificarea potențialului creativ, precum și încurajarea voluntariatului, la nivelul comunității, fapt vizibil în modul de stabilire a relațiilor sociale, de muncă în echipă, de valorificare a stimei de sine, fiecare elev din grupul-țintă fiind implicat în cel puțin una dintre activitățile din microgrant.