Anunț de Selecție a 70 de elevi, în Programul ,,Școală după școalăˮ

ANUNȚ DE SELECȚIE A 70 DE ELEVI, ÎN PROGRAMUL ,,ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂˮ, FINANȚAT PRIN  PRO COMUNITATE - Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială - POCU/717/5/1/145139

    Instituția noastră organizează selecția a 70 de elevi – 50 de elevi, nivel primar și gimnazial, 20 de elevi – nivel preșcolar, în cadrul PROGRAMULUI ,,ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂˮ, FINANȚAT PRIN  PRO COMUNITATE - Program integrat de combatere a sărăciei și integrare socială - POCU/717/5/1/145139.

     Condițiile ce trebuie îndeplinite sunt următoarele:

  • Cerere depusă de părinții elevilor de vârstă preșcolară (20) și școlară (50) care trăiesc în comunitatea marginalizată, vizată prin proiect; 
  • Elevi cu dizabilități – calitate probate prin CES, certificate/ adeverinţe medicale de la medical specialist, vizate de medicul de familie; 
  • Elevi cu unul sau ambii părinţi în mobilitate în afara localităţii de domiciliu/ în afara țării; 
  • Elevi care trăiesc în comunitatea marginalizată vizată, din circumscripția școlară, din grupurile vulnerabile, aparținând minorității roma – probat prin declarație din partea unui părinte/ reprezentant legal;
  • Venitul mediu net/ membru al familiei să fie mai mic de 1346 de lei, probat prin adeverinţă de venit net, pe ultimele 12 luni de la părinţi (părinţii pensionari – cupoane de pensii; părintii şomeri – cupoane de somaj; ambii părinţi nu realizează venituri – ancheta socială; un părinte nu realizează venit – declaraţie pe propria răspundere); 
  • Absolvirea anului școlar anterior să se fi făcut cu cel puțin media 9/ FB la purtare – cu prezență peste 80%, în anul școlar anterior;

       Dosarul va conține, de asemenea: copie după certificatul de naștere al elevului și copie după C.I. al părintelui/ reprezentantului legal.

Perioada de depunere a dosarelor: 20-25 septembrie, 2021

* Prescolarii care beneficiază deja de tichete sociale acordate in baza Legii 248 / 2015 completată prin Legea 49/2020 nu pot beneficia și de subvenția acordată prin proiectul ProComunitate.