Centrul de Excelență ,,Pași spre Succes”, clasele III-IV

CENTRUL DE EXCELENȚĂ  ,,PAȘI   SPRE  SUCCES”, clasele III-IV

Proiectul  județean ,,Pași spre succes” se desfășoară  în Centrul  de  Excelență Nr. 6 Moinești, în cadrul căruia Școala Gimnazială ,,George Enescu“ Moinești are calitatea de organizator, începând din  anul școlar 2017 -2018. Acesta continuă  proiectul  județean ,,Excelența în Educație la limba și literatura română și matematică, la clasele a III-a și  a IV-a”, care s-a derulat în anul școlar 2016-2017,  coordonat de ISJ Bacău, prin inspector școlar, prof. Măndița Ciotloș, ai cărui beneficiari direcți sunt elevii din școlile arondate Centrelor Metodice  Nr. 16 și 17.

Activitățile principale din cadrul proiectului,, Pași spre succes” vizează pregătirea elevilor în domeniul științific, la nivelul primar. Acest proiect se află  la a IV-a ediție și cuprinde  100 de cadre didactice (dintre care 23 pentru centrul de la Moinești) și 400 de elevi (dintre care 88 sunt în Centrul de Excelență Nr. 6).

Scopul proiectului se definește prin promovarea și sprijinirea elevilor capabili de performanță în toate domeniile, prin formarea unui nucleu educațional, orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maxim și sprijinirea performanței educaționale.

Centrul de Excelență, prin activitatea sa principală, își propune instruirea copiilor capabili de performanță, din toate mediile, iar experiența educațională a profesorilor și a membrilor parteneri să ofere elevilor cursanți cunoștințele și aptitudinile necesare pentru a atrage înalta performanță școlară, darși pregătirea elevilor cu TSI, pentru obținerea progresului. Programele bine structurate și adaptate, împreună cu angajamentul  de a oferi un mediu de învățare performantă îi vor ajuta pe cursanții noștri să exceleze în viitorul lor parcurs educațional, dar și în creșterea încrederii, a stimei de sine  și diminuarea tulburărilor de învățare.

Premiere Centrul de excelență, 8 iunie, 2017

Pregătim elevi pentru prezent, dar mai ales pentru a le deschide cât mai multe opțiuni pentu viitor. Proiectul își propune, prin acțiunile sale, următoarele: susținerea și consilierea elevilor capabili de performanță educațională deosebită; susținerea și consilierea elevilor care,  din cauza situațiilor sociale nu își pot realize pe deplin idealul educațional; susținerea și consilierea elevilor talentați și motivați care, din motive independente de voința lor, nu își pot atinge excelența; susținerea, consilierea și îndrumarea elevilor cu TSI.

Încă din anul școlar 2016-2017, proiectul județean ,,Excelența în educație la limba  și literatura română și matematică, clasele a III-a și a IV-a” s-a desfășurat în Școala Gimnazială ,,George Enescu” Moinești. În urma evaluării inițiale din 5 octombrie 2016, s-au calificat 68 de elevi. Elevii au frecventat săptămânal cursurile Centrului de Excelență, în ziua de vineri, între orele 14,30 – 16,30. 

Un număr de 30 de cadre didactice a desfășurat, în regim de voluntariat, activitățile cu elevii, și au redactat fișe de lucru și de  evaluare, pe baza unor programe în concordanță cu programele școlare în vigoare. Această activitate  s-a finalizat cu evaluarea finală. În urma acestei evaluări, elevii au obținut următoarele rezultate:

  • Limba și literatura română

Clasa a IV-a:  o mențiune;

Clasa a III-a: 1 premiu I; 2 premii II; 4 premii III și o mențiune.

  • Matematică

Clasa a IV-a: 1 premiu I; 2 premii III  și 2 mențiuni;

Clasa a III-a: 2 premii I; 3 premii II;  5 premii III.

      Toți elevii care au frecventat cursurile Centrului de Excelență au primit drept  recompensă o mapă cuprinzând: diplomă (pentru premiu sau pentru participare), cartea ,,Recreația mare”, de Mircea Sântimbreanu, reviste școlare, caiete, auxiliare didactice și dulciuri. Cadrele didactice  voluntare au primit diplome de voluntariat,  câte o agendă  și un pix. Sponsorii acestei festivități de premiere au fost: 

  • ISJ Bacău – inspector școlar, prof. Măndița Ciotloș; 
  • Asociația ,,Salvând o viață, salvezi o lume” ( AMSVSL) Moinești;
  • S.C. Tit Serv SRL Moinești și S.C. Morio SRL Moinești.

Coordonator  Centrul de Excelență Moinești - prof. înv. primar Botezatu Maria