metodologia programa si calendarul EN VIII 2022

Metodologia, programa și calendarul EV clasa a VIIIa

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune.